GROS

 

Zborowskiego 2

34-500 Zakopane

tel. 18 20 139 80

 

Pn - Pt:  9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 17:00

GROS

 

Rynek 5

34-470 Czarny Dunajec

tel. 18 26 571 24

 

Pn - Pt:  9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 17:00

 

GROS

Centrum Ogrodnicze

Kolejowa 26a

34-470 Czarny Dunajec

tel 18 20 001 20

 

okres od 29.11 do 28.02 

Pn - Pt:  8:30 - 17:00

Sobota: 8:30 - 15:00

 

Pn - Pt:  8:30 - 17:00

Sobota: 8:30 - 15:00

 

Aby dokonać zakupu na raty należy przedstawić:

 1. Do zawarcia umowy ratalnej niezbędny jest ważny dowód osobisty (to jedyny dokument przy umowie ratalnej na oświadczenie o dochodach). Takie umowy są zawierane zazwyczaj na produkty nie przekraczające 4500 zł!!
 2. W szczególnych przypadkach (oraz zakupach powyżej 4 500 zł) bank może poprosić o przedstawienie dokumentów potwierdzający źródło i wysokość dochodów.

 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu różnią się w zależności od sposobu uzyskania dochodu.

 1. pracownik (zatrudniony na umowę o pracę):
 • RMUA - dowolna z ostatnich 3 m-cy lub
 • wyciąg z konta bankowego potwierdzający uzyskane wynagrodzenie - za ostatni miesiąc lub
 • wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie

 

 1. pracownik (zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło):
 • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie

 

 1. emeryt:
 • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce

                      lub

 • ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia

                      lub

 • zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS

 

 1. rencista:
 • decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje)

                      oraz do wyboru:

 • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce,

                      lub

 •  zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS

 

 1. rolnik:
 • aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego wraz z podaniem wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną

                      oraz

 • kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS

                      oraz

 • kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

 

 1. prowadzący działalność gospodarczą:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

                      oraz do wyboru dokumenty właściwe dla danej formy opodatkowania:

 

 • decyzja Naczelnika US ustalająca aktualną wysokość stawki podatku (karta podatkowa) lub zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez księgową/biuro rachunkowe lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za ostatnie 3 m-ce (ryczałt ewidencjonowany) lub zestawienie z podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 3 m-ce lub statystyczne sprawozdanie F01 lub rachunek zysków i strat (pełna księgowość) lub ostatnie złożone zeznanie roczne lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym przychodzie/dochodzie (oryginał)

                      oraz

 • dowody wpłaty składek do ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami społecznymi i zdrowotnymi do ZUS (oryginał), lub wpłaty podatku do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (oryginał

 

Wymagane dokumenty - RATY